BEGINPAGINA ZONDER ZIEL DIAGNOSES "MEDICATIE" SHOCKS WAT WEL

 

 

 

 

stop nooit met

psychiatrische medicatie

zonder de begeleiding van een kundige arts.

 

 

Eigen ervaring?

Als u, uw familieleden, uw vrienden of bekenden, een slechte ervaring hebben met de psychiatrie en u uw ervaring bekend wil maken, mail mij, zie de beginpagina

Ook voor eventuele vragen en reacties

 

 

De psychiatrie is de enige beroepsgroep die haar patiŽnten kan dwingen om haar behandelingen te ondergaan. In de geneeskunde is er nauwelijks sprake van meningsverschillen met patiŽnten over diagnoses of behandelingen. PatiŽnten verzetten zich tegen psychiatrische diagnoses, weigeren ze te erkennen en willen geen medicatie slikken. De bijwerkingen van de medicatie veroorzaken de symptomen die gediagnosticeerd kunnen worden als nieuwe stoornissen. De bijwerkingen worden als zeer negatief ervaren en de angst ervoor is groot.  Als de psychiatrie werkelijke oplossingen had voor mensen met geestelijke problemen en er overeenstemming mogelijk zou zijn over de aard van de problematiek en de oplossingen, dan zouden de patiŽnten vragen om behandeling en zou er geen dwang nodig zijn.  

 

De psychiatrie heeft het publiek en de politiek ervan overtuigd dat psychiatrische patiŽnten gevaarlijk zijn voor de samenleving en niet kunnen functioneren zonder psychiatrische medicatie. De stelling is dat  medicatie hun problemen controleerbaar maakt. In de afgelopen drie jaar zijn er echter tientallen internationale waarschuwingen afgegeven waaruit blijkt dat de medicatie mogelijkerwijs de oorzaak zou kunnen zijn voor veel problemen die de psychiatrie ermee zegt op te lossen. Waarschuwingen tegen antipsychotica en antidepressiva gaan o.a. over: lusteloosheid, apathie, agressie, zelfmoord en moord, psychoses, depressies en hallucinaties.

 

Kennis van bijwerkingen is niet nieuw, bijvoorbeeld::

2005: De Europese Unie, waarin 25 landen zijn vertegenwoordigd, publiceert haar beslissing om de, tot nu toe, strengste waarschuwing tegen het gebruik van antidepressiva door kinderen, zoals afgegeven door de European Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP), te onderschrijven en te verspreiden als na het opnieuw evalueren van klinische onderzoeken is gebleken dat deze middelen zelfmoordgedachten, zelfmoordpogingen, agressie, vijandigheid en/of vergelijkbaar gedrag veroorzaken.1

 

2005: Het Drug Effectiveness Review Project van Oregon State University publiceert een belangrijke studie waarin de effectiviteit van ADHD-medicatie in twijfel wordt getrokken. De onderzoekers bekeken 2287 onderzoeken, waaronder vrijwel elk onderzoek dat er ooit naar ADHD is gedaan, en publiceerden een rapport van 731 bladzijden. De conclusie was dat er weinig bewijs is dat de middelen die worden gebruikt om ADHD te behandelen, daadwerkelijk helpen, veilig zijn op lange termijn of helpen om de schoolprestaties te verbeteren.2

 

2005: Dr. Jeffrey Lieberman van Colombia University  publiceert in het New England Journal of Medicine de resultaten van een, door de overheid gesubsidieerd onderzoek. Dit onderzoek toont aan dat 74 procent van de ondervraagde patiŽnten voortijdig stopten met het gebruik van antipsychotica, vanwege de ineffectiviteit, ondraaglijke bijwerkingen of andere redenen.3

 

Psychiaters gaan er vaak van uit dat geestelijke stoornissen ongeneeslijk zijn, er kan niets aan gedaan worden, alleen de symptomen kunnen onderdrukt worden. Omdat niets werkelijk helpt is qua behandelingen alles geoorloofd en moet schade bij de patiŽnt geaccepteerd worden als niet te vermijden consequentie van de situatie.

 

Soms is het antwoord zo logisch , dat je er aan voorbij gaat.

In Amerika voerde professor Steven J. Shoenthaler een onderzoek uit in 12 jeugdgevangenissen en op 803 scholen. Hij verhoogde de hoeveelheid fruit, groente en volkoren producten (zoals bruin brood). Hij verlaagde de hoeveelheid suiker en vet in het eten van de kinderen.

Zoals u hiernaast kunt zien, was de uitslag van dit onderzoek  nogal verrassend. Bijna 2 van de 10 kinderen haalde betere cijfers. 4 van de 10 had minder problemen met leren en bij ongeveer de helft van de kinderen verbeterde het gedrag.

In de strijd tegen depressie, een suikerpil is moeilijk te verslaan.          Door Shankar Vedantam Washington Post, 2002.

Placeboís verbeteren de stemming en veranderen de chemie in de hersenen in het merendeel van de onderzoeken naar antidepressiva.

Een nieuwe analyse heeft aan het licht gebracht dat in het merendeel van de onderzoeken uitgevoerd door de farmaceutische bedrijven in de afgelopen decennia, suikerpillen net zo goed werkten, en soms beter, dan antidepressiva.

1ďAnnex II,Ē Commission Decision of 19-VIII-2005, Commission of  the European Communities, 19 Aug. 05.

2 Marian S. Macdonagh, PharmaD, and Kim Peterson, MS ďDrug Class Review on Pharmacologic Treatment for ADHD: Final Report,Ē Oregon Health and Science University , Sept. 05, pp. 13-20.

3Jeffrey A. Lieberman, MD, et al.,ďEffectiveness of Antipsychotic Drugs in Patients with Chronic Schizophrenia,Ē New England Journal of Medicine, Vol.353, No. 12, 22 Sept. 05, pp. 1209-1232.